Fyzická ostraha

- Fyzická ostraha objektů
- Kontrola pohybu osob a vozidel
- Ochrana osob a majetku
- Analýza rizik
- Bezpečnostní studie objektů

Detektivní služby

- Pátrání po osobách a majetku
- Odhalování krádeží v objektech
- Zajišťování důkazního materiálu
- Analýza bezpečnostních rizik

Pult centrální ochrany

- Zpracování návrhu na zabezpečení
- Instalace zabezpečovacího zařízení
- Nepřetržité napojení zařízení na PCO
- Provedení zásahu na objektu

Úklidové služby

– kompletní úklid vnitřních i vnějších prostor
– ruční i strojový úklid, úklid průmyslových objektů
– úprava a údržba stavu komunikací
– jednorázový i pravidelný úklid.

Bezpečnostní agentura

Společnost OKO 69, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost, kterou vlastnilo několik společníků a jednatelů. Od roku 2001 je jediným společníkem a jednatelem společnosti p. Miroslav Slabý. Od tohoto momentu se společnost zaměřuje hlavně na činnost bezpečnostních služeb. Od roku 1998 do současnosti společnost zaměstnává či zaměstnávala několik stovek zaměstnantců. tento počet se neustále zvyšuje v souladu s uzavíráním nových smluv o provádění ostrahy objektů a požadavků zákazníků. Cílem společnosti je zabezpečení ochrany a ostrahy majetku zákazníků a zaměření na individuální potřeby zákazníků.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

Zajišťujeme fyzickou ostrahu objektů, kontrolu pohybu osob a vozidel , ochranu osob a majetku. Účelem fyzické ostrahy objektu je předcházení všem nepříznivým jevům, které by mohly mít vliv na chod námi střeženého objektu.

Detektivní služby

Detektivní služby

Detektivní služby provádíme jako diskrétní službu pro firmy i soukromé osoby. Provádíme pátrání po osobách a majetkuodhalování krádeží v objektech, zajišťování důkazního materiálu.

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany

Nabízíme zpracování návrhu na zabezpečení objektu a následně i předložení cenového návrhu. Instalaci zabezpečovacího zařízení, nepřetržité napojení zařízení na PCO. Provedení zásahu na objektu v případě narušení.

Úklidové služby

Úklidové služby

Úklidové služby – kompletní úklidvnitřních i vnějších prostor, ruční i strojový úklid, úklid průmyslových objektů, úprava a údržba stavu komunikací, jednorázový i pravidelný úklid. Zajistíme vám dodržování hygienických norem.