Fyzická ostraha

Účelem fyzické ostrahy objektu je předcházení všem nepříznivým jevům, které by mohly mít vliv na chod námi střeženého objektu. V rámci režimových opatření zajišťovat kontrolu pohybu osob, vozidel a materiálu v objektech klienta. Naším cílem je, za neustálého sledování trhu se zabezpečovací technikou, vývoj nových zařízení a postupů, zajištění co nejvyššího stupně ochrany života, zdraví a majetku našich klientů.

Ostraha objektů

Ostraha a ochrana každého objektu je funkční a účinná za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem dokonale propojeny a jsou dostatečně účinné a efektní.

Ochrana osob a majetku

V oblasti ostrahy a ochrany objektů poskytujeme také našim klientům nadstandardní službu, a to vypracování takzvaných bezpečnostních studií střežených objektů na základě získaných informací a seznámení se s podmínkami provozu daného objektu, fyzickou ochranu osob, atd.