Detektivní služby

Naše společnost zajišťuje detektivní služby pro klienty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, nejčastěji v úniku informací, vedoucí k finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti. Detektivní služby slouží i k odhalení a prokázání drobných krádeží v objektech klienta, například supermarkety, výrobní haly, administrativní budovy a sklady. Nabízíme zajišťování informací a důkazů k právním a soudním jednáním. Pro zajištění detektivní služby používáme nejmodernější technické vybavení.

Pátrání po osobách

  • pátrání po osobách a majetku
  • zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
  • získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, jednání fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, atd.

Detektivní služby

Detektivní služby provádíme jako diskrétní službu pro firmy i soukromé osoby. Detektivní služby jsou naší agenturou prováděny zkušenými pracovníky. Použiváme nejmodernějších zařízení k prokázání trestné činnosti a ostatních aktivit jenž způsobují klientům problémy.

Analýza bezpečnostních rizik

Zhodnocení aktuálního stavu z bezpečnostního hlediska a všech možných aspektů bezpečnosti daného střediska (objektu). Výsledkem těchto analýz je návrh a doporučení vhodného technického, mechanického či režimového opatření k odstranění zjištěných rizik a minimalizovat tak, bezpečnostní hrozby v podobě ztrát, krádeží, poškození, podvodů, provozních havárií, živelných pohrom, atd.